Maxi            M a x i m a l     Ltd. 
България, 4023 Пловдив, ж.к. "Тракия" 48-А-16 тел./факс (00359)(032)684875; GSM(00359)898 481 121 ; e-mail: gagov@rakursy.com; skype: maximal-bg.eu 
Bulgaria, 4023 Plovdiv, jk "Trakia" 48-A-16 tel./fax:(00359)(032) 684875; GSM (00359)898 481 121 ; e-mail: gagov@rakursy.com; skype: maximal-bg.eu 

Добре дошли в нашия сайт. Ние сме дружество, което проектира, произвежда и търгува с подемно транспортно оборудване, 
с което да задоволим специфичните изисквания на всеки клиент.

We are very glad to wellcome you at our side.  We are a company that designs, produces and trades with material handling
 and lifting equipment to fit any specific requirements of the customers. 
General equipments

Attachments

Сменяеми съоражения

Lift tables

Подемни платформи

Lift masts

Повдигателни уредби

Cranes

Кранове

Lorry cranes

Автомобилни кранове

Parking systems

Паркинг системи

Attachments Noj_platf PU12 Crane

.

 

 

.

.

.